BASE-hyppääminen

BASE-hyppääminen on laskuvarjohyppäämisen tapaista, mutta tapahtuu kiinteiltä alustoilta base-varjon avulla, ja se on luokiteltu laskuvarjohyppäämistä vaarallisemmaksi lajiksi. BASE on lyhenne sanoista Building, Antenna, Span, Earth, jotka ovat siis tyypillisiä hyppyalustoja. BASE-hyppääminen tapahtuu usein luvatta sen vaarallisuuden vuoksi.BASE-hyppäämisen nousukausi alkoi 1990-luvulla, ja kenties yhtenä vaikuttajista oli extreme-lajien nouseva suosio. Lajia oltiin kuitenkin jo toteutettu paljon aikaisemminkin. Kun laskuvarjon kehittäminen tuli ajankohtaiseksi, oli testi- ja näytöshyppyalustana useimmiten silta, torni tai korkea rakennus, mutta lentokoneiden keksinnön myötä hypyt tehtiin lentokoneista ja BASE-hyppääminen lajina katosi lähes kokonaan.1970-luvun lopulla laskuvarjohyppääjät löysivät mielenkiintoiseksi koetun, El Capitan -nimisen jyrkänteen. Se on Yhdysvalloissa, Yosemiten kansallispuistossa sijaitseva pystysuora, noin kilometrin korkuinen jyrkänne. Laskuvarjohyppääjät aloittivat jälleen BASE-hyppäämisen ja toivat sen pian silloille, linkkimastoille ja korkeille rakennuksille. Kymmenisen vuotta myöhemmin myös Euroopassa kiinnostuttiin BASE-hyppäämisestä.Lajin tullessa suositummaksi myös sen vaarallisuus alkoi saada huomiota. Monia ihmisiä loukkaantui ja kuoli, minkä vuoksi BASE-hyppääminen kiellettiin monissa maissa. Kielloista huolimatta lajia kuitenkin kehitettiin eteenpäin vuosi vuodelta. Tärkeimpänä syynä lajin nousevaan suosioon pidetään välineiden ja tekniikan kehittymistä, jolloin lajin henkeä uhkaavat riskit ovat pienentyneet ajan saatossa. BASE-hyppäämisessä on silti edelleen omat vaaransa.Suomen Ilmailulaitos kielsi BASE-hyppäämisen 1980-luvulla. Heidän kantansa oli, että laji ei ole ilmailua, eikä myöskään kuulu heidän vastuulleen tai valvontaansa. Suomessa toimii kuitenkin yhdistys nimeltään Finnish BASE Association (FBA), jonka toiminnan tarkoituksena on edistää BASE-hyppäämistä ja lajin yleistä hyväksyttävyyttä Suomessa.