Neljä keinoa löytää uusia asiakkaita alalla kuin alalla

Yrittäminen tarjoaa parhaimmillaan vapauden toteuttaa itseään ja unelmiaan. Itsenäinen yrittäminen ei kuitenkaan monesti ole stressittömin ja helpoin vaihtoehto ansaita elantoaan. Monet arkailevat juuri tämän vuoksi yritysmaailmaan. Etenkin yrittämisen alkutaipaleella voi unettomia öitä aiheuttaa huoli oikeanlaisten asiakkaiden löytymisestä. Mistä löydän asiakkaita, ja löydänkö tarpeeksi asiakkaita? Onko kukaan kiinnostunut tuotteistani ja palveluistani?Asiakashankintaan on olemassa monenlaisia kanavia ja yrittäjän kannattaa miettiä, mikä kanava sopii parhaiten oman asiakaskunnan tavoittamiseen. On hyvä myös miettiä, millainen tapa on itselle omin tapa olla yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin. Digitalisaatio tarjoaa paljon helppoja ja tehokkaita tapoja markkinoida yritystä ja kalastaa asiakaskontakteja. Poimi alta parhaimmat vinkit uusien asiakassuhteiden luomiseen!

Älä unohda sosiaalista mediaa

Sosiaalinen media saattaa olla nykyään paras ja kustannustehokkain markkinointikanava. Jokaisen yrityksen tulisi panostaa näkyvyyteensä sosiaalisen median eri kanavissa. Oma sosiaalisen median strategia kannattaa suunnitella huolella, ja tarvittaessa palkata ulkopuolinen henkilö avuksi luomaan sisältöä ja ylläpitämään tilejä. Kanavien kautta on helppo avata keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa vaikuttamatta kuitenkaan liian myyvältä.

Verkostoidu

Verkostoituminen on jokaiselle yrittäjälle tärkeää. Verkostoitumisen kanavia on monia, sekä virtuaalisessa että reaalimaailmassa, ja kannattaa miettiä, mikä tapa sopii itselle parhaiten. Verkostoitua voi helposti sosiaalisen median avulla. Yrittäjille on olemassa esimerkiksi monenlaisia Facebook-ryhmiä, joiden kautta asiakaskontaktien löytyminen on helppoa. Yrittäjän kannattaa myös hyödyntää erilaisia verkostoitumistapahtumia sekä osallistua lähialueen yrittäjien ryhmätapaamisiin.

Tunne asiakkaasi

Oletko tullut ajatelleeksi, keitä potentiaaliset asiakkaasi ovat, ja mitä kanavia pitkin heidät helpoiten tavoittaa? Oletko miettinyt, minkä ikäisiä asiakkaasi ovat, ja miten he viettävät vapaa-aikaansa? Asiakkaiden tuntemisen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta käytännössä tämä jää usein vain ajatuksen tasolle. Mikäli tunnet asiakkaasi hyvin, ja tiedät mitä he tarvitsevat, tuntuu myyminenkin helpolta ja luonnolliselta.

Tarjoa ilmaistuotteita

Ilmaistuotteiden tarjoaminen on nykypäivää, ja monet yritykset tarjoavat niitä houkutellessaan uusia asiakkaita tutustumaan palveluihinsa. Ilmaistuote voi olla joko video, äänite, digitaalinen kirja, ilmainen kurssi tai fyysinen tuote. Rekisteröitymisen yhteydessä on helppo tarjota maksullisia lisätuotteita ja informoida tarjolla olevista palveluista. Rekisteröityjien sähköpostit kannattaa samalla kerätä talteen omalle sähköpostilistalle mahdollista myöhempää markkinointia varten.